7 Günde Hızlı İngilizce

HÜCUM ÖĞRENME SİSTEMİ (ATTACK LEARNING SYSTEM)

Hücum Öğrenme Sistemi, özellikle spordan ödünç alınmış bir kavram olmakla birlikte aslında psikolojide uygulanan bir yöntemdir. Bu sistem, atak oyun kavramından yola çıkılarak dil öğreniminde de atak olmayı ifade etmektedir. Bu sistem çerçevesinde dil öğrenimi için gerekli olan tüm alanlar yoğun bir şekilde ele alınmakta, öğrenenin aktif olduğu uygulamalı bir süreç takip edilmektedir.

NEDEN HÜCUM ÖĞRENME SİSTEMİ?

Eğitim sistemimizdeki en önemli sıkıntılardan birisi de hiç kuşkusuz dil öğrenme/öğretmenin büyük bir sorun teşkil etmesidir. Bu anlamda, sorununun temeline bakıldığı zaman öğrenenin sürece aktif olarak katıl(a)madığı görülür. Bu aktiflik, özel kurslarda yüzeysel olarak sağlanmaktadır. Çünkü eğer zihinde bir kavram oturmamış ise, öğrenen zihinde kavramları imaje edemiyorsa o zaman bu aktiflik pasif aktiflik olarak gözükür.

Bir yabancı dili, özellikle de ilk yabancı dili öğrenmekle, keman çalmasını öğrenmek birbirine çok benzer. İyi bir keman sanatçısı olabilmenin ilk şartı kemanın sapının doğru bir biçimde tutulmuş olmasıdır. İşte biz de diyoruz ki, bir dili öğrenmenin ilk şartı o dildeki kavramların kendi dilinde ne anlama geldiğini bilmektir.

HÜCUM ÖĞRENME SİSTEMİNDE NELER VAR?

Öğrenme psikolojisinde öğrenmenin en önemli üç boyutu Görsel – İşitsel – Psikomotor beceriler olarak adlandırılan boyutlardır. Bu sistemdeki en özgün noktalardan birisi, bu üç boyutu da önemseyerek gerçekleştirilmesidir.

Fakat sistemin başlangıcında Türk insanının üzerindeki özgüven eksikliğinin ortadan kaldırılması çalışmaları vardır. Kurslarda ve dershanelerde kursa katılanların ilk karsılaştıkları söz bundan sonra “Türkçe düşünmeyeceksiniz” sözüdür. 30 yaşında, 40 yaşında bir insan düşünelim ki bu kadar sure bu dili kullanmış, bu dilin kavramları ile hemhal olmuş, fakat bir gün ondan bunu unutması istenmektedir. Biz bu sisteme dil öğretmeye bu olumsuz durumu ortadan kaldırarak başlamaktayız.

NEDEN TÜRKÇE İLE BAŞLANIYOR?

Çünkü öğrenmede hemen hemen bütün ekollerin kabul ettiği bir durum vardır, Olumlu Transfer diyoruz buna.  Önceki öğrendiklerinin sonraki öğrenmeleri kolaylaştırması diyebiliriz basitçe. Sistem öğrenenin ana dilini temele alarak öncelikle içinde yasayacağı özgüven eksikliği ve sus pus olma halini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Yurt dışında edindiğimiz tecrübeler, Türklerin konuşma konusunda oldukça çekingen olduklarını bunun temelinde de özgüven eksikliğinin yattığını bize göstermiştir.

Burada önemli noktalardan birisi de az önce keman çalma örneğinde bahsettiğimiz gibi önce kemanın nasıl tutulacağıdır. Dil öğreniminde de ayni durum geçerlidir demiştik. Aynı zamanda bir dili öğrenebilmek demek, o dilin ana yapılarının nerede nasıl kullanıldığını bilmek demektir. Bu da ancak öğrenenin kendi dilinin ana kavramlarına hakim olması ile mümkündür. Kendi dilinde öznenin, nesnenin ne anlama geldiğini bilmeyen birisi, başka bir dilde de bu kavramların ne olduğunu bilmeyecek ve bunları nerede, ne zaman kullanacağını da öğrenemeyecektir.

GÖRSEL BOYUT

Bu boyut, öğrenenin görsel belleğinin aktive edilmesidir. Bu öyle basit bir görsel aktivasyon değildir. Yani sürece, kavramlara ait resimlerin katılmasıyla gerçekleştirilecek kadar basit bir hadise değildir. Buradaki aktivasyon, özellikle bilinçaltının gücünün kullanılmasıdır. Özellikle hipnotik imajinasyonlar ve telkinler vasıtasıyla bu gücün aktive edilmesidir.

İŞİTSEL BOYUT

Bu boyuttaki en önemli nokta kişinin kendi sesinin aktive edilmesidir. Bu da kişiye kendi dilini kullanma özgürlüğü verilmesinin kişiye kazandırdığı özgüven sayesinde olur. Öğrenenin kendi sesiyle, sistemin kendi isleyiş mekanizması içersinde yer alması sağlanır. Verilen ödevler ve uygulamalar, öğrenenin kendi sesiyle oluşturulur

PSİKOMOTOR BOYUT

En iyi eğitim, kişinin motor becerilerinin de aktive edilmesiyle gerçekleştirilir. Bu sistemde, öğrenene verilen, özel yazma tekniklerine dayalı uygulama ve ödevler bu amacı kısa sürede gerçekleştirmeye yöneliktir.

DÖRT YENİLİKÇİ BÖLÜM

 1. Çok yönlü ataklar: Çoklu zekâda geçen bütün zeka alanlarına hitap edecek tarzda bütün materyallerin aynı anda, savunma değil hücum prensibinden hareketle işe koşulmasıdır.
 2. Gizli Anları Dizginleyebilmek: 15 dakika bile olsa boş zamanları kişisel mini derslere çevirmek. Kuyrukta beklerken, asansör beklerken hiç fark etmez. Kendi gücünüzü özellikle de bilinçaltını kontrol etmeyi öğreneceksiniz. Çünkü kontrolsüz güç, güç değildir.
 3. Sihirli Hafıza Sistemi: Hipnozun etkili ve bir o kadar da farklı bir deneyimi ile eğlendirici ve etkili hafıza tekniklerini kullanarak; bir oturuşta düzinelerce kelimeyi hafızanıza alacak ve bir çoğunu hemen dil kalıpları içinde kullanacaksınız.
 4. En Tepeden Başlamak: Tıpkı çocukların yaptığı gibi dil öğrenmeye balıklama dalacaksınız. Bir anda kendinizi çok sevdiğinizi bir İngilizce parçayı dinlerken ve anlarken bulacaksınız, ya da güncel bir olayı o dilde yayınlanan bir gazeteden okuyacak ya da CNN International kanalından orjinal dilden takip edebileceksiniz. Mısır’da Tahrir meydanında olanları El Cezire kanalının İngilizce yayından takip edebileceksiniz

  ÖĞRENME UZMANLARININ BUGÜN ÖĞRENME ÜZERİNDE ORTAYA KOYDUKLARI BİR İLKE VAR; O DA ŞU Kİ, ÖĞRENMEDE HEVES YETENEKTEN DAHA ÖNEMLİDİR. BİZİMDE TEMEL FELSEFEMİZ BUDUR, SİZ YETER Kİ HEVES EDİN BİZ SİZE BUNU ÖĞRETEBİLİRİZ.

  BU EĞİTİMDE TEMELE ALINAN KURAM:

  • ÇOKLU ZEKÂ KURAMI
  • HİPNOTİK TELKİN KALIPLARI
  • BU EĞİTİMDE KULLANILAN YÖNTEMLER
  • PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ
  • ANALİZ YÖNTEMİ
  • KUANTUM ÖĞRENME YÖNTEMİ
  • BU EĞİTİMDE KULLANILAN TEKNİKLER
  • ALFABETİK DÜŞÜNME TEKNİĞİ
  • ARŞİMET TEKNİĞİ
  • ÇAPRAZ DÜŞÜNME TEKNİĞİ
  • TERSİNE DÜŞÜNME TEKNİĞİ
  • ZİHİN HARİTALARI
  • KAVRAM HARİTALARI

  KİMLER KATILABİLİR?

İngilizce öğrenmek isteyen fakat bunu şimdiye kadar görmediğiniz duymadığınız bir bicimde sıra dışı yöntemle öğrenme deneyimine sahip olmak isteyen herkes katılabilir.

NELERİ TAAHHÜT EDİYORUZ?

 1. Modül

  İngilizcenin temel kavramlarını öğrenip bu kavramlarla konuşma, okuma, anlama ve yazma eylemlerinin çok etkili ve kalıcı bir şekilde yapılmasıdır. İngilizcede kendinizi çok rahat ifade edebilecek, iletişim kurabilecek, okuyabilecek ve yazabileceksiniz.

 2. Modül

  Daha üst seviyede yapılara ve kelimelere hâkim olacak, bunlarla bir gazete makalesini çok rahat okuyup yazabilecek ve iletişim kurabileceksiniz. Örneğin işyerinizde İngilizce mail yazıp alabileceksiniz.

 3. Modül

  Bilimsel bir makale yazıp okuyabilecek dünyaca geçerliği olan sınavlarda basarı sağlayabileceksiniz.

  ÖĞRENENLERDEN BEKLENTİLERİMİZ

Öğrenenlerden beklediğimiz iki temel ilke var. Bunlardan birincisi dersleri planlanan şekilde takip etmek ikincisi ise, verilen uygulama ve ödevleri zamanında ve eksiksiz bir bicimde yerine getirmektir.

Örneğin; kamp suresince verilen uygulama kalıplarına uygun olarak günde 15 sayfa yazı yazılması, kurgusal senaryolarla hazırlanmış olan kelimelerin senaryolarıyla birlikte ezberlenmesi,  gün içerisinde yapılan uygulamaların, örneklerin ses kaydediciye kendi sesinden kaydedilip günde en az 3 kere tekrar edilmesi.

Kafanızı fiil bağlaçlarına ya da isim son eklerine yormaksızın Hücum öğrenme sistemiyle yabancı dili en etkili ve en kısa sürede öğrenirsiniz. Hücum öğrenme tamamen yenilikçi dört bölümden oluşmaktadır. Ülkemizde dil eğitimi alanında ortaya konulan tüm çabalar ve yeni olduğunu iddia eden tüm sistemler dil öğretme noktasında eksik kalmış veya başarısız olmuştur.

Oysa bu sistem, sadece sistemin kendisini ön plana çıkarmıyor aynı zamanda öğrenme ortağını da ön planda tutuyor. Hepsinden önemlisi Türk insanının yapısı göz önüne alıyor. Öğrenenin kendi ana dili ile çatışma içerisine girmesine müsaade etmiyor.