Aile Danışmanlığı

Çalışma Sistemimiz

  • Kurumumuza başvuran aile ile gerçekleştirilen ilk görüşmede, problemin ne olduğunu sorgulanır.
  • Aile ile görüşmeye devam edilirken, değerlendirme ekibimiz de öğrenciyle değerlendirme yapar.
  • Öğrencinin değerlendirilmesinde, ailenin ifade ettiği problem, öğrencinin performansı çerçevesinde netleştirilir.
  • Değerlendirmeden sonra aile; problem durumun niteliği, öğrencinin performansı ve ihtiyacının ne olduğu hakkında bilgilendirilir.
  • Ailenin ihtiyacına göre aile eğitimlerini planlanır ve uygulanır.
  • Bireyin ihtiyacına göre yapılacak çalışmaları planlar ve uygulanır.
  • Aile ve bireyle belirlenen periyotlara göre görüşmeler yapılır.
  • Birey okula gidiyor ise; öğretmenleri ile görüşülerek yapılan çalışmalar betimlenir.
  • Yapılması gereken çalışmalar için önerilerde bulunulur.

Etkileşime Dayalı Aile Eğitimi Programı

Yaşamları Boyunca Çevre İle Etkileşimde Bulunan Çocuklar, Etkileşimlerini İlk Olarak Ev Ortamında Aileleriyle, Özellikle De Anneleriyle Gerçekleştirmektedirler. Dünyaya Belli Potansiyelle Gelseler De Özellikle Erken Çocukluk Döneminde Çevrenin Etkisinde Daha Çok Ebeveynlerin Etkisi Çok Önemli Ve Baskın Halde Olmaktadır. Bu Bağlamda Ebeveynlerin Etkileşimlerini Gözden Geçirmek, Ebeveynlerden Başlayarak Diğer Kişilere Genellemelerde Bulunmak, Evden Başlayarak Diğer Ortamlara Genellemelerde Bulunmak, Kazanmış Olduğu Becerilerden Diğer Becerilere Genellemelerde Bulunmak Çocuk İçin Topluma Hazırlamak Anlamına Gelmektedir.

Aile Eğitiminden Kastımız; Ebeveynlerin Çocukları İçin Öğretmen Rolü Üstlenmesi Değil, Çocuklarına Gerekli Becerileri Doğal Bir Süreç İçinde Nasıl Öğreteceklerini Kazandırmaktır. Bu Amaçla: Siz Kıymetli Velilerimizle Gruba Dayalı Aile Eğitim Oturumları Düzenleyerek, Sizlerin Çocuklarınızla Etkileşimlerinizi Rutinleriniz İçerisinde Desteklemeyi Hedeflemekteyiz.
Yukarıda İfade Edilen Amaca Ulaşabilmek İçin Aile Eğitimi 6 Oturum (Hafta) Süreyle Sürdürülecektir.

Aile Eğitiminden Kastımız; Ebeveynlerin Çocukları İçin Öğretmen Rolü Üstlenmesi Değil, Çocuklarına Gerekli Becerileri Doğal Bir Süreç İçinde Nasıl Öğreteceklerini Kazandırmaktır. Bu Amaçla: Siz Kıymetli Velilerimizle Gruba Dayalı Aile Eğitim Oturumları Düzenleyerek, Sizlerin Çocuklarınızla Etkileşimlerinizi Rutinleriniz İçerisinde Desteklemeyi Hedeflemekteyiz.

Yukarıda İfade Edilen Amaca Ulaşabilmek İçin Aile Eğitimi 6 Oturum (Hafta) Süreyle Sürdürülecektir.

1.HAFTA

Öz-Bakım Becerilerinin Gözden Geçirilmesi, Etkinlik Önerilerinin Üretilmesi, Beceri Analizi Ve Belirlenen Becerideki Çocuğun Performansının Belirlenmesi

2.HAFTA

Öz-Bakım Becerilerinin Gözden Geçirilmesi, Etkinlik Önerilerinin Üretilmesi, Beceri Analizi Ve Belirlenen Becerideki Çocuğun Performansının Belirlenmesi

3.HAFTA

Beceri Öğretim Yöntemine İlişkin Örneklerinin Oluşturulması

4.HAFTA

Fiziksel Gelişime Ait Becerilerin Gözden Geçirilmesi, Etkinlik Önerilerinin Üretilmesi

5.HAFTA

Dil Ve İletişime Ait Becerilerin Gözden Geçirilmesi, Etkinlik Önerilerinin Üretilmesi, Sosyal Gelişime Ait Becerilerin Gözden Geçirilmesi, Etkinlik Önerilerinin Üretilmesi

6.HAFTA

Bilişsel Gelişime Ait Becerilerin Gözden Geçirilmesi, Etkinlik Önerilerinin Üretilmesi, Genel Gözden Geçirme, Dönüt Ve Düzeltmelerde Bulunma.

DAVRANIŞ DENETİMİ AİLE EĞİTİM PROGRAMI

Çocuğun gelişimine uygun ve gelişimini hızlandıracak ortam ve koşulların hazırlanmasında, ailenin önemli rolü vardır. Eğitim kurumlarına devam eden çocukların başarıları, okulda aldıkları eğitim kadar, ailenin bu eğitime yönelik olarak evde çocuklarına verdikleri destekle de ilgilidir. Ailelerin aile eğitimine katılmaları; anne babaların çocuklarını herkesten iyi tanımaları ve çocuğu ile daha fazla etkileşim içinde olmaları, birebir eğitim eksikliğini gidermeleri, eğitim ortamında gerçekleştirilemeyecek konularda bireylerin eğitimlerini üstlenmelerini sağlama açısından da çok önemlidir.
Aile eğitiminden kastımız; ebeveynlerin çocukları için öğretmen rolü üstlenmesi değil, çocuklarına gerekli becerileri doğal bir süreç içinde nasıl öğreteceklerini kazandırmaktır. Bu amaçla: siz kıymetli velilerimizle gruba dayalı aile eğitim oturumları düzenleyerek, siz ebeveynlere davranış denetimini kazandırmak, çocuklarınızın davranış problemlerini azaltmak, olumlu davranışlar kazanmalarını sağlamak, daha sonra çocuklarınızın bu olumlu davranışları diğer kişi ve ortamlara genellemelerini sağlamak hedefimizidir.
Genel Amacımız: Anne-babalara aile eğitim oturumlarının sonunda çocuklarının davranışlarını kontrol edebilme becerisini kazandırmak.
Yukarıda ifade edilen amaca ulaşabilmek için aile eğitimi 4 oturum (hafta) süreyle sürdürülecektir.