Öğrenci Koçluğu

ETKİLİ ÖĞRENME İÇİN

Bir amaç belirleyin.

Zamanı akıllıca kullanın.

Yoğunlaşın.

Kendinizi öğrenmeye adayın.

Öğrenme tarzlarını değerlendirin.

Uygun çalışma zamanları ayarlayın.

Sık sık özet çıkarın.

Tam olarak hatırlamaya çalışın.

Verilen ödevleri anlayın.

Öncelikleri sıralayın.

Gerçekçi hedefler belirleyin.

Olumlu düşünün.

Ödüllerden yararlanın.

Bağımsız bir öğrenen kişi olmaya karar verin.

Başarabilirsiniz!

Kitaplarla dost olun.

Ödevlere uyum sağlayın.

Hafızanızı güçlendirin.

Etkin dinleyin.

Düzenli olmayı öğrenin.

Test çözme stratejilerini inceleyin.

 

ÖĞRENME SİTİLLERİNİ KEŞFEDİN!

 1. Nasıl öğrendiğinizi bilin.
 2. NASIL ve NİÇİN öğrendiğinizi, NE öğrendiğinizle birleştirin.
 3. En iyi öğrenebildiğiniz zamanın ve ortamın farkında olun.
 4. İhtiyaçlarınıza uygun düşen değişik öğrenme faaliyetlerini uygulayın.
 5. Bir şeyi öğrenirken tüm duyularınızdan yararlanın.
 6. Öğrenme sitilinizi her yeni duruma uygulayın.
 7. Düşünme ve öğrenme çabalarınızda esnek olun.
 8. Hangi öğrenme sitilini kullanacağınıza bilinçli biçimde karar verin.
 9. Öğretmeninizin öğretme sitilini analiz edip, ona uygun öğrenme stratejileri kullanın.
 10. Öğrenmedeki güçlü yanlarınıza en uygun düşen materyalleri kullanma becerisi geliştirin.

SAĞ BEYİN-SOL BEYİN LOBU TESTİ

Aşağıda sağ ve sol beyinle ilgili karakteristik özellikler sıralanmıştır. Okuyun ve size en uygun gelen ifadelerin başındaki rakamları not edin. Listenin sonundaki değerlendirme ile ilgili açıklama, hangi beyin lobunuzu baskın olarak kullandığınızı anlamanıza yardımcı olacaktır.

 1. Yapılacak doğru şeylerle ilgili karar almakta bir sorun yaşamıyorum.
 2. Problemleri ya da resimleri, parçalardan ya da ayrıntılardan çok bütünsel olarak görüyorum.
 3. Yazılı talimatlara çok iyi uyuyor, yazmayı ve konuşmayı tercih ediyorum.
 4. Belirli bir anda bir fikir üzerinde düşünmekten çok, genellikle bir defada çok sayıda şey düşünüyorum.
 5. Genellikle zamanın farkındayım.
 6. Birisiyle ilk defa tanıştırıldığım zaman, o insanın yüzüne bakmaya özel bir dikkat harcıyorum. Daha sonra o kişinin adını unutsam bile, yüzünü muhakkak hatırlıyorum.
 7. Problem çözmeye çoğunlukla analitik ve mantıksal bir açıdan yaklaşıyorum.
 8. Şeyleri birbiriyle karşılaştırırken, genellikle farklı oldukları yanlardan çok benzerliklerine bakıyorum.
 9. Bir deneme testi yapmaktan çok, doğru/yanlış, çoklu seçim ya da karşılık bulma yöntemlerini tercih ediyorum.
 10. Çoğunlukla hayal gücümü kullanıyor ve soyut bir şekilde düşünüyorum.
 11. Bir problemim varsa, çözüme ulaşmak için onu daha küçük, daha halledilebilir parçalara bölüyorum.
 12. Herhangi bir konuyla ilgili bir tanıtım filmi izleyebilir ya da talimatları okuyabilirsem çok daha iyi öğreniyorum.
 13. Genellikle bir durumu kontrol altında tutmayı seviyor, çok fazla risk almaktan hoşlanmıyorum.
 14. Sınırları çizilmiş ödevlerden çok, açık uçlu ödevler olmasını istiyorum.
 15. En iyi, görerek ve işiterek öğreniyorum.
 16. En iyi, dokunarak ya da yaparak öğreniyorum.
 17. Genellikle somut biçimlerde düşünüyor ve problemleri adım adım ele alarak çözüyorum.
 18. Bir bilgiyi hatırlamaya çalışırken, genellikle onu zihnimde canlandırıyorum.
 19. Bazen sarsılmama rağmen rasyonel bir insanım.
 20. Her şeyi bir kere denemekten rahatsız olmuyor, gerektiği zaman risk alıyorum.
 21. Bazen bir şeyi düşünmek ya da öğrenmek için kendimle konuşuyorum.
 22. Duygularımı “serbest” bırakabilirim. Bir parça duygusal bir insan sayılırım.
 23. Problemleri sezgisel bir yaklaşımdan çok zihinsel bir yaklaşımla çözüyorum.
 24. Başkaları yaratıcı olduğumu söylüyor.
 25. Bir defada bir şeyi düşünmeyi tercih ediyorum.
 26. Kendiliğinden hareket etmekten hoşlanıyorum.
 27. İşleri planlamayı ve önümdeki günlerde neler olacağını bilmeye çalışmayı tercih ediyorum.
 28. Melodileri ve ezgileri kolaylıkla hatırlayabiliyorum.
 29. Duygularımı genellikle kontrol altında tutarım.
 30. Geometri ve coğrafyada iyiyim.
 31. İhtiyaç duyduğum bilgiyi genellikle kolay ve çabuk hatırlayabiliyorum.
 32. Şiir okuyup yazmaktan hoşlanıyorum; bu bana kolay geliyor.
 33. İstediğim zaman gerçekten yoğunlaşabiliyorum.
 34. Bir grupta çalıştığım zaman, başkalarının “ruh halleri”ni hissedebiliyorum.
 35. Matematik kavramlarını anlıyorum.
 36. Problem çözer ya da test yaparken, bir sonuca varmak için başka bir düşünceye giden bir düşüncenin üzerinde duruyorum.
 37. Yeni sözcükleri kolayca öğrenebiliyorum.
 38. Bir parti planlarken, tüm ayrıntıları planlamak yerine “her şeyi oluruna bırakıyorum” .
 39. Genellikle öğretmeni dinleyerek kolayca öğrenebiliyorum.
 40. Sınıfta genellikle herkesin yaptıklarının farkındayım.
 41. Ayrıntıları fark ediyor ve hatırlıyorum.
 42. Yalnızca birkaç parça ortaya çıktığı zaman bile bütün resmi kolayca görebiliyorum.
 43. Bir şeyde ustalaşmak için tekrar tekrar yapmaktan rahatsız olmuyorum.
 44. Bir kişiyle en iyi iletişimi, telefonla konuşmak yerine “yüz yüze” kuruyorum.
 45. Fıkraları ve iğnelemeleri hatırlayabiliyorum.
 46. Gerekli olduğunu bildiğim zaman yoğunlaşmakta zorlanıyorum.
 47. Talimatları açık ve mantıklı bir şekilde yazabiliyorum.
 48. Karar verirken bazen sezgilerime güveniyorum.
 49. Temelde günlük rutin bir düzenim var.
 50. Bazen şeyleri sayfada “gördüğüm” yere göre hatırlayabiliyorum.

DEĞERLENDİRME

Çift sayılar sağ beyin etkinliği, tek sayılar ise sol beyin yeteneği ifadesidir. Biri diğerinden baskın olabileceği gibi, aynı ağırlığa sahip olmaları da mümkündür.

ÖNEMLİ: Bu liste beyninizin hangi yarı küresini baskın olarak kullandığınızı ortaya koyan dolaylı bir göstergedir. Beynin iki yarı küresi birlikte çalışırlar ve birbirlerinden tam olarak ayrılmaları mümkün değildir.

SAĞ BEYİN-SOL BEYİN BAKIN ÖZELLİKLERİ

SAĞ BEYİN

 • Bütünseldir.
 • Sezgiseldir.
 • Kendiliğindendir.
 • Duyguları Serbest Bırakır.
 • Yaratıcıdır/Tepkiseldir.
 • Daha Soyuttur.
 • Yüzleri Hatırlar.
 • Duygularla Hareket Etmeye Eğilimlidir.
 • Problemleri Bütüne Bakarak Çözer.
 • Mekâna Yönelimlidir.
 • Dokunsal Yollarla Öğrenir.
 • Çizmeyi Ve Nesneleri Kullanmayı Tercih Eder.
 • Yazılı Ya Da Gösterilen Talimatlara Uyar.
 • Düşünüp Öğreneceği Şeyleri Resmeder.
 • Deneme Testlerini Tercih Eder.
 • Daha Fazla Risk Alır (Daha Az Kontrollüdür).
 • Benzer Nitelikleri Arar.
 • Vücudun Sol Tarafını Kontrol Eder.
 • Müzikal Yeteneklere Sahiptir.
 • Duygusaldır.
 • Eşzamanlı Biçimde Düşünür.

SOL BEYİN

 • Devamlıdır
 • Zihinsel Ağırlıklıdır
 • Yapısaldır/Planlıdır
 • Duyguları Kontrol Eder
 • Analitiktir
 • Mantıksaldır
 • İsimleri Hatırlar
 • Rasyoneldir
 • Problemleri Parçalayarak Çözer
 • Zaman-Yönelimlidir
 • İşitsel/Görsel Yollarla Öğrenir
 • Yazmayı Ve Konuşmayı Tercih Eder
 • Sözlü Talimatlara Uyar
 • Düşünerek Konuşur Ve Öğrenir
 • Doğru/Yanlış, Çoklu Tercih Ve Denkleştirme Testlerini Tercih Eder
 • Az (Kontrollü) Risk Alır.
 • Farklılıkları Arar.
 • Vücudun Sağ Tarafını Kontrol Eder.
 • Matematiksel Biçimde Düşünür.
 • Somut Biçimde Düşünür.
 • Dilde Odaklanır.
 • Bir Defada Bir Şey Düşünür.

ÖĞRENME SİTİLLERİ

Bir öğrenme sitili, öğrenmek için duyusal bilgilerden yararlanmanın bir yoludur. Temel olarak bakıldığında, herhangi bir konuyu hafızamıza işlerken başvurduğumuz üç temsil sistemi vardır:

 • Görsel – görerek öğrenme
 • İşitsel – duyarak öğrenme
 • Dokunsal – dokunarak, yaparak, hareket ederek öğrenme

Genelde herkesin baskın bir temsil sistemi vardır. Bununla birlikte çoğu insan iki, hatta üç temsil sistemi arasında bir denge kurar. Öğrenmeye nasıl yaklaşacağımızı ve kendi açımızdan en yararlı yöntemleri nasıl uygulayacağımızı bilebilmemiz için, başlıca öğrenme sitilimizi bilmeniz çok önemlidir.

ÖĞRENME SİTİLİ DEĞERLENDİRME TESTİ

Aşağıda çeşitli durumlara ilişkin tercih ve eğilimlerinize yönelik ifadeler bulacaksınız. Bu ifadelerin doğrusu yanlışı yoktur. En rahat hissettiğiniz şıkları tercih ediniz. Birden çok şık işaretleyebilirsiniz.

1. Şehrinize bir iş için uğrayan eski bir arkadaşınıza rastladınız. Akşama onu eve davet ettiniz. Arkadaşınız, bulunduğunuz şehri tarifle bulabilecek kadar biliyor. Arabası ile size gelecek. Evinizi nasıl tarif edersiniz?

 1. Kâğıt üzerine bir kroki çizerek adresimi veririm.
 2. Adresi sözlü olarak tarif ederim.
 3. Bir yerden beni aramasını ister; onu oradan alırım.

2. Entelektüel mi yoksa entellektüel mi yazıldığından emin değilsiniz. Hangi yazılışın doğru olduğuna karar vermek için ne yaparsınız?

 1. İmla kılavuzuna (veya sözlüğe) bakarım
 2. Telaffuzunu zihnimden geçiririm.
 3. Her iki yazılışı zihnimde canlandırırım

3. Yeni bir müzik seti satın almak istiyorsunuz. Fiyatın dışında kararınızı en çok ne etkiler?

 1. Satış elemanının söyledikleri.
 2. Müzik setinin görüntüsü.
 3. Nasıl çalıştığını bizzat görmek.

4. Hangi tür dersleri daha çok seversiniz?

 1. İyi konuşan öğretmenlerin dersleri
 2. Öğrencilerin katılımına izin verilen.
 3. Grafik, tablo, vb görsel araçlar kullanılan.

5. Bir kez karşılaştığınız birisini daha çok hangi yönüyle hatırlarsınız?

 1. Simasıyla.
 2. Uyandırdığı intiba ile.
 3. Ses tonu ile.

6. El yazılarınıza bakan birinin dikkatini çekecek şey;

 1. Silik ve pek okunaklı olmadığıdır.
 2. İmlamın gayet iyi olduğudur.
 3. Çok güzel göründüğüdür.

7. En çok hangi özelliklerinden dolayı bir filmi izlersiniz?

 1. Öyküsü.
 2. Görüntüsü.
 3. Müziği ve diğer ses efektleri.

8. ‘Elma’ deyince zihninizde ilk olarak canlanan şey nedir?

 1. Tat
 2. Görüntü.
 3. Kütürtü.

9. Boş zamanlarınızda aşağıdakilerden en çok hangisini tercih edersiniz?

 1. Radyo dinlemek
 2. Resim yapmak
 3. Spor yapmak

10. Daha önce bulunduğunuz bir yörenin adı geçtiği zaman zihninizde ilk çağrışan şey hangisidir?

 1. yörenin haritadaki yeri.
 2. yörenin müziği.
 3. yöreden tanıdıklarım.

11. Tanıştığınız insanları hatırlama konusunda nasılsınızdır?

 1. İsimleri hatırlar ama yüzleri unuturum.
 2. Yüzleri hatırlar ama isimleri unuturum.
 3. Birlikte bir şey yaptığım insanları daha iyi hatırlarım.

12. Yeni aldığınız müzik setini kurmak için ne yaparsınız?

 1. Satış elemanından nasıl kuracağımı sorarım.
 2. Kutuyu açıp kurmaya başlarım.
 3. Önce kullanma kılavuzunu okurum.

13. Sınavlarınıza çalışırken aşağıdakilerden hangisini daha çok yaşarsınız?

 1. Yazdıklarımı sesli olarak tekrarlarım,
 2. Çalışırken değişik renklerde kağıt, kalem kullanmayı severim.
 3. Ders çalışırken sık sık hareket etmek isterim.

14. Kanal tedavisi için gittiğiniz diş doktorunuzun sizinle nasıl ilgilenmesini istersiniz?

 1. Kanal tedavisinin nasıl yapıldığını şekille göstermesini
 2. Maket üzerinde kanal tedavisini göstermesini.
 3. Kanal tedavisinin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını anlatmasını.

15. Uzun otobüs yolculuklarında aşağıdakilerden hangisini tercih edersiniz?

 1. Müzik dinlemeyi.
 2. Kitap okumayı.
 3. Ellerimle bir şeyler yapmayı

16. Eğer aşağıdakilerden sadece biriyle yaşayabilseydiniz bu hangisi olurdu?

 1. Resim
 2. Müzik
 3. Spor

17. Sizin için giyimin anlamı nedir?

 1. Düzgün giyinmeyi severim.
 2. Pek o kadar önemli değildir, ama iyi giyinmeyi severim.
 3. Daha çok rahat giyinmekten hoşlanırım.

18. Yapacak bir işiniz olmadığı zaman ne yaparsınız?

 1. Bir arkadaşım ile konuşurum.
 2. Televizyon seyreder veya dışarısını seyrederim.
 3. Odamda, kendi kendime vakit geçirmeyi severim.

DEĞERLENDİRME

a, b ve c şıklarından kaçar tane işaretlediğinizi sayın. a görsel, b işitsel ve c dokunsal (kinestetik) ifadeler içerir. Çoğu insanda bunlardan biri daha yüksek çıkar. Bu baskın temsil sistemidir. Bir diğeri baskın olana yakın olabilir, üçüncüsü ise en düşük puanı almış olabilir. Bu en zayıf yönümüzü gösterir. Bununla birlikte üçü birbirine yakın olanlar da çıkacaktır.

ÖĞRENME SİTİLLERİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Bilgiyi öğrenme, depolama, hatırlamada gözlerimiz, kulaklarımız ve dokunma duyumuz önemli rol oynar. Bunlar iletişim kurmamızda ve gerçekliği algılamamızda da temel unsurlardır.

En iyi, bizimle aynı baskın temsil sistemini paylaşan bir insandan öğrendiğimiz ya da en iyi bir şekilde onunla iletişim kurduğumuz için; görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme sitillerinin temel özelliklerini bilmek ve onları başkalarında görüp anlayabilmek bize büyük bir avantaj kazandıracaktır.

GÖRSEL

Sohbetlerde bazen konu dışına çıkar.

Konuşmak ya da hareket etmekten çok gözlem yapar.

İş yaklaşımı düzenlidir

Okumaktan hoşlanır.

Genellikle düzgün bir imlâsı vardır .

Grafikleri ya da resimleri görerek ezberler.

Fazla dikkati dağılmaz.

Sözlü talimatları uygulamakta zorlanır.

El yazısı iyidir.

Yüzleri hatırlar.

Gelişkin planlar yapar.

Bir şeyler karalamayı sever.

Doğası gereği sakindir.

Titiz ve görünüşü düzgündür.

Ayrıntılara dikkat eder.

İŞİTSEL

Yüksek sesle kendi kendine konuşur.

Konuşmaktan hoşlanır.

Dikkati kolay dağılır.

Yazılı talimatlarda daha fazla zorlanır.

Bir şeyin kendisine okunmasından hoşlanır.

Bir sıra içinde adım adım ezberler.

Müziği sever.

Okurken kendi kendine mırıldanır.

Yüzleri hatırlar.

Gürültüyle kolayca dikkati dağılır.

Dudakları kapalı ya da sesli şarkı söylemeyi sever.

Doğası gereği sempatiktir.

Dinlemekten hoşlanır.

DOKUNSAL

Fiziksel ödüllerden hoşlanır.

Çoğu zaman hareket halindedir.

İnsanlarla konuşurken onlara dokunmaktan hoşlanır.

Çalışırken kalemim ya da ayağını vurmayı sever.

Bir şeyler yapmayı sever.

Okumaya öncelik vermez.

İmlâsı kötüdür.

Problemleri fiziksel olarak çalışarak çözmeyi sever.

Yeni şeyler denemeye isteklidir .

Doğası gereği sempatiktir.

Duygularını fiziksel hareketlerle ifade eder.

Konuşurken ellerini hareket ettirir.

Rahat giyinir.

Nesnelerle oynamayı sever.

ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRENCİLER

İnsanlar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler:

 1. GÖRSEL: görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler.
 2. İŞİTSEL: işiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.
 3. KİNESTETİK: bazılarının aklında, hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler; tat/dil, kişinin el ile duyumsamasına dayanır. Kinestetik gezme, pandomim, vs.yi kapsar.

1.GÖRSEL ÖĞRENİCİLER (GÖRDÜĞÜNE İNANANLAR)

Doğal olduğu yerler İyi giyinir, ayrıntıları ve renkleri hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimlerini unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar, zihinsel (görsel) imgeler yaratır.
Problem çözme yolları Talimatları okur, problemleri listeler, düşünceleri düzenlerken grafiksel malzemeler kullanır, akış kartları kullanır, kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görür ve akılda canlandırır.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacı Görsel-yazılı testler, araştırma raporları, yazılı raporlar, grafiksel gösterimlerden yararlanır. Yazılı sınavlarda başarılıdır.
En iyi öğrenme yolları Not alarak, liste yaparak, öğrenilecek bilgileri okuyarak, bir gösteriyi izleyerek öğrenir. Kitaplardan video filmlerinden ve basılı materyallerden yararlanır.
Okuma / çalışma özellikleri Eğlenmek veya dinlenmek için okur, uzun süre çalışamaz, çalışma sırasında sessiz ortam ister, hızlı okur, kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama.
Okuldaki güçlükleri Ne yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanır. Gürültülü ve hareketli çevrede çalışamaz. Ses akort edemez. Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleyemez, öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenir. Sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez, konsantrasyonu bozan florasan ışığı altında çalışmaktan verim alamaz.
Genel değerlendirme Özel yaşamlarında genellikle düzenli olurlar. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar. Önce masayı kendine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yer belirlerler ve araç gereçlerini hep bu yerlerde tutarlar. Çantaları dolapları her zaman düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz anlatım dediğimiz- okullarda dersi öğretmenin veya öğrencinin anlatması- yönteminden yeterince yararlanamazlar. Tam olarak anlaşılması için dersin görsel malzemelerle mutlaka desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay etkilenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

2.İŞİTSEL ÖĞRENCİLER (KONUŞAN DİNLEYEN ÖĞRENCİLER)

Doğal olduğu yerler Doğaçlama konuşur, ayaküstü düşünür, karşılaştığı insanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar, kelimelerle ve dille çalışır, hafif sesli ortamlardan hoşlanır.
Problem çözme yolları Tartışmalardan hoşlanır, seçenekler hakkında konuşur, bir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sorar, hedefi sözle ifade eder, sözlü tekrarlar yapar.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacı Yazılılardan ziyade sözlülerde başarılı olur, projelerini sözlü olarak sunar, ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulmasını ister, şiir okumaktan, şarkı söylemekten hoşlanır.
En iyi öğrenme yolları Yüksek sesle anlatım, bir öğretmeni dinleme küçük ve büyük grup tartışması yapma, çalışma yerinde fon olarak sessiz müzik dinleme ile daha iyi öğrenir.
Okuma / çalışma özellikleri Diyalog ve oyunları okuma, karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme, okurken ne okuduğu hakkında kendi kendilerine ve başkalarına konuşma ve yeni kelimeleri seslendirmede başarılıdır.
Okuldaki güçlükleri Görsel öğrencilerden daha yavaş okur, uzun süre sessiz okuyamaz, okuduğu parçada resimleri umursamaz, okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testlerde ayrıntıları görmede, sessizleştirilmiş ortamda yaşamada ve uzun süre sessiz kalmakta sıkıntı yaşar.
Genel değerlendirme Küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdır. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar.yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdır.

İlkokul 1. ve 2. sınıflarında kendi kendilerine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinleyemezler, bu özellikleri nedeniyle işittiklerini daha iyi anlamalarına rağmen bu şanslarını kaybederler. Göz ile okuma esnasında hiçi bir şey anlamayabilirler o nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarını izin verilmelidir. İşittiklerini daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler. Hatırlamak istediklerini birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar. Kaydedilmiş bilgileri daha iyi hatırlarlar.

 

3.KİNESTETİK ÖĞRENCİLER (HAREKET HALİNDE OLANLAR)

Doğal olduğu yerler Çeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever, yarışmalardan ve maceradan hoşlanır, zorluklara meydan okur. Koşma, sıçrama, atlama, yuvarlanma ve büyük motor kasları kullanmayı gerektiren eylemlerden hoşlanır.
Problem çözme yolları Harekete geçer, daha sonra da sonuçlara bakarak plan yapar, problemleri güç kullanarak (fiziksel olarak) çözmeye çalışır. Önemli ölçüde bedensel çaba gerektiren çözümler arar. Problemleri bireysel olarak veya çok küçük gruplarla çalışarak çözmeyi tercih eder, deneme-yanılma ve keşfetme yoluyla öğrenir.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacı Performansa dayalı ve proje yönelimli değerlendirmelerde başarılı olur. Öğrencinin öğrendiği şeyi sergileme veya gösterme eğilimi vardır. Bir şeyi anlatmaktan ziyade nasıl yapılacağını göstermeyi tercih eder.
En iyi öğrenme yolları Canlandırma, taklit yaparak, gezerek ve performansa dayalı öğrenmeyle daha iyi öğrenir. Küçük tartışma grupları ile öğrenir.
Okuma / çalışma özellikleri Eğlenmekten ziyade anlamak için okur, bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmek için okur. Kitapları, öğrendiği şeyleri, oyunları pratiğe döker. Kısa kitapları okumayı sever. Kısa dönemli çalışmalardan hoşlanır, parça parça çalışmaktan hoşlanır, yere uzanarak çalışmaktan hoşlanır.
Okuldaki güçlükleri Okunaklı el yazısına sahip değildir. Dışa dönük rahattır. Uzun süre oturamaz, 40 dk. Den daha fazla dikkatini toplayamaz. Kelimeleri doğru okuma ve kullanmada sıkıntı yaşar, duyulan görülen ve yapılan şeyleri hatırlamakta zorlanır. Fiziksel bir hareket olmaksın duygularını açıklayamaz, uzun süre herhangi bir eylemi devam ettiremez.
Genel değerlendirme Oldukça hareketli olurlar. Sınıfta yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, tebeşir getirmek, kapıyı örtmek hep onların görevi olsun isterler. Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkarırlar. Genellikle istenmeyen öğrenci haline gelirler. Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlanırlar, bu nedenlerden dolayı da yaramaz, tembel, ya da zeki olmadıkları ileri sürülebilir. Dersin anlatılması veya görsel malzemelerle zenginleştirilmesi bu tür öğrencilere beklenildiği ölçülerde katkı sağlamaz. O nedenle sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen, şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar görsel öğrencilere göre kinestetik öğrenciler için daha az değer taşır, anlatımdan da yararlanamazlar. Öğrenebilmeleri için mutlaka elini kullanabilecekleri, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz yöntemlerin kullanılması gerekir. Sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuvarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler. Çalışırken sık sık ara vermeye gereksinim duyabilir. Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken onları kuma yazması, yada kilden yaratması gibi öğrenirken ellerini kullanabilmesi, ders çalışırken hareket edebilmesi öğrenmesini kolaylaştırabilir. Örneğin küçük çocuklar çarpım tablosunu öğrenirken ip atlayabilirler.

Öğrenme stilleri ile zekâ arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir. Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez. İkisini hatta üçünü de taşıyabiliriz. Bazı kişilerde iki stil ağırlıklı olarak vardır. Bazı kişiler bu üç özellikten birini diğer ikisine göre daha ağırlıklıdır. Bu durumda klasik kâğıt kalem okul sisteminde bu kişiler zorlanırlar.

Özellikle ağır dokunsal/kinestetik veya ağırlıklı işitsel olan ve diğer stillerin özelliklerini göstermeyen öğrenciler bu gruba girmektedirler. Dokunsal/kinestetik ağırlıklı öğrenciler mutlaka dersi ellerini kullanarak yapmak isterler, oysa öğrenci sınıfta oturmak, öğretmende aktif olmak zorundadır. Bu öğrenciler arkadaşlarını rahatsız eder ve sınıfın düzenini bozarlar.

İşitsel ağırlıklı öğrencileri gözle okumaları sıkıntıya düşürebilir, çünkü sesin işitilmesi öğrenmelerini kolaylaştırır, hatta bazı durumlarda öğrenmeleri için şarttır. O nedenle ilkokulda öğrencileri alıştırmaya çalıştığımız gözle okuma işitseller için bir sorun olabilir. bu konuda işitsel öğrencilere yardımcı olunmalıdır.

Her 3 stildeki öğrencilerin de dersten yararlanabilmesi için sınıfta öğrencilerin aktif, öğretmenlerin de rehber olması gerekir. Bunun yapılabilmesi için dersin senaryo benzeri bir etkinlik ile işlenmesi önerilir. Senaryo sözcüğü ile drama veya tiyatro kastedilmekte, yaşamın benzerinin öğrenme ortamına taşınması vurgulanmaktadır.

Her üç öğrenme stiline aynı veya yakın ağırlıkta sahip olan öğrenciler daha esnek bir şekilde öğrenirler ve sadece birkaç teknikle sınırlı kalmayıp çok sayıda öğrenme tekniğinden yararlanırlar.

Öğrenme stilleri bireyin doğuştan sahip olduğu ve onun başarısını etkileyen karakteristik özelliğidir. Öğrenmeyi öğrenmenin temel basamaklarından biri olan öğrenme stilleri öğretmenler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm toplum tarafından bilinmelidir.

Öğrenme stillerinin bilinmesi tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece kendi stilinin bilinmediği ve dikkate alınmadığı öğrenemediği veya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır.

ÖĞRENME SİTİLLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN

Baskın olan öğrenme silinizi keskinleştirmek ya da daha zayıf bir sitilinizi güçlendirmek için aşağıdaki yardımcı önerileri kullanın. Her üç öğrenme sitilinizi geliştirmek için her gün farklı hareketler yaptığınızın farkında olun.

GÖRSEL

Yolunuzu imgelerle arayın.

Zihninizde resimler oluşturun.

Notlar alın.

Sözcükleri parça parça görün.

İpucu sözcükleri kullanın.

Defter kullanın.

Renkli şifreler kullanın.

Fotoğraflardan yararlanın.

Televizyon izleyin.

Afişleri inceleyin.

Sinemaya gidin.

Çizelgeler, grafikler kullanın.

Haritalardan yararlanın.

Gösteri yapın.

Çizimler yapın/kullanın.

Tablolardan yararlanın.

Aynada dudak hareketlerinizi izleyin.

Hatırlatıcı ipuçları kullanın.

İŞİTSEL

Kaset/CD’lerden yararlanın.

Televizyon izleyin.

Müzik dinleyin.

Konuşmacılarla konuşun, onları dinleyin.

Şiir yazın.

Yüksek sesle okuyun.

Kendi kendinize konuşun.

Şeyleri sözlü olarak tekrarlayın.

Ritmik sesler çıkarın.

Tartışmalara girin.

Dikkatle dinleyin.

Sözlü talimatlar verin.

Sözcükleri telaffuz edin.

Tiyatroya gidin.

Sözcükleri heceleyerek söyleyin.

Hatırlatıcı ipuçları kullanın.

DOKUNSAL

Çalışırken volta atın/yürüyün.

Fiziksel olarak yapın.

Tekrar tekrar alıştırma yapın.

Yavaş yavaş soluk alın.

Rol yapın.

Egzersiz yapın.

Dans edin.

Yazın.

Parmağınızla bir şeyin yüzeyine yazın.

Notlar alın.

Duygulan kavramla/bilgiyle ilişkilendirin.

Tekrar tekrar liste hazırlayın.

Koltukta gerinin/hareket edin.

Aynada dudak hareketlerini izleyin.

Hatırlatıcı ipuçları kullanın.

ÖĞRENME ORTAMINI VERİMLİ KILMA

En iyi hangi ortamda öğrendiğimizi bilmek bizi ve çevremizdekileri önemli bir karmaşadan kurtaracak ve dahası öğrenmemizi hızlandıracaktır. Bu yüzden şimdi aşağıdaki seçenekleri düşünün ve bu ortamlarda en etkin ve etkili biçimde öğrenebilmek için bilinçli bir çaba harcayın.

Çalışırken kendi ortamınız hakkında daha fazla bilgi edinebilirseniz, çalışma potansiyelinizi maksimuma çıkarmak için bu koşulları yeniden düzenlemeyi kısa sürede öğrenirsiniz.

En iyi hangi koşullarda çalışıyorsunuz?

Sessiz, fonda müziğin olduğu, gürültünün ya da gürültülü seslerin çok az geldiği,

Işığın parlak, vasat ya da az olduğu,

Bir masada dik oturarak ya da yatağa veya yere uzanarak,

Sabah erken, öğle, akşam ya da gece geç saatlerde,

Sessizce dururken ya da hareket ederken.

ÖĞRENME STİLLERİ İLE İLGİLİ İPUÇLARI

 • Kendi öğrenme şeklinizi bilince, ihtiyaçlarınızı karşılama yollarını da daha iyi bilirsiniz.
 • Öğrenciler kendi öğrenme sitillerini doğru biçimde tahmin edebilirler.
 • Aynı öğrenme şekline sahip öğretmenleriyle bir arada olan öğrenciler en iyi öğrenme fırsatına sahip kişilerdir. Öğretmenlerinin öğrenme/öğretme sitilini doğru kestirebilen öğrenciler bunu yapamayan öğrencilerden daha iyi öğrenirler.
 • Bir öğrencinin öğrenme sitili hangi alanda olursa olsun aynıdır.
 • Öğrenciler, kişisel öğrenme sitillerine en uygun düşen ortamlarda (parlak ya da solgun ışık, sesli ya da sessiz ortam, vb.) yapılan testlerde daha iyi not alırlar.
 • Azimli ve sorumluluk duygusuna sahip öğrenciler daha yüksek notlar alır ve testlerde daha başarılı olurlar.
 • Çabuk öğrenme ve ezberlemenin anahtar yolu, öğrenilen bilgiyi, beynin en kolay öğrenebileceği biçime çevirmektir.
 • Bir öğrenci öğrenirken görsel, işitsel ve dokunsal sitilleri ne kadar çok birleştirebilirse, bilgisi de aynı ölçüde kalıcı olacaktır.

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMEK

Öğrenmenin en etkin yolu,

 • Kendini,
 • Öğrenme kapasiteni,
 • Başarı ile kullandığın ve kullanmaya ihtiyacın olan yöntemi,
 • Öğrenmek istediğin konuya olan bilgini ve ilgini,

bilmekten geçer.

Sizin için Matematiği öğrenmek kolay fakat Tarih’i öğrenmek zor olabilir veya tam tersi de söz konusu olabilir. Aslında hepsi bir öğrenmedir. (Nasıl Öğreniyoruz videosu)

Bunula birlikte öğrenme, belirli adımlara bölünmüş bir işlemdir:

Öğrenmenin dört adımı:
Öncelikle aşağıdaki soruları cevaplamalısınız. Sonra çalışma stratejilerinizi, cevaplarınız ve diğer sayfalarda açıklayacağımız çalışma rehberleri ışığında planlayın.

Geçmiş
ile başlayın
Şu ana kadar kullandığın yöntemle ilgili tecrübelerin nedir?

 • Okumayı sever misiniz? Problem çözer misiniz? Çalıştığını hatırlar mısınız? Ezber yapar mısınız? Çalıştığını yorumlar mısınız? Grupla konuşur musunuz?
 • Özetlemeyi biliyor musunuz?
 • Çalıştığın konuyla ilgili sorular sorar mısınız?
 • Tekrar yapar mı mısınız?
 • Çeşitli kaynaklardan bilgiye ulaşabilir mi misiniz?
 • Kendi başına sessiz bir ortamda mı yoksa grupla mı çalışmayı tercih edersiniz?
 • Ara vererek mi yoksa bir seferde uzun süre çalışmayı mı tercih edersiniz?

Çalışma alışkanlıklarınız nelerdir?

Çalışma alışkanlıklarınızı nasıl geliştirdiniz?

Sizin için hangi nasıl çalışma yöntemi en iyisidir?  Hangisi en kötüsü?

Öğrendiğinizi en iyi nasıl gösterirsiniz? Yazılı test, ödev, sözlü?

Şimdiye
ilerleyin
Bununla nasıl ilgiliyim?

Buna ne kadar zaman harcamak istiyorum?

Bu konuyla ilgili dikkatimi ne çekiyor?

Başarı için gerekli şartlar mevcut mu?

Neyi kontrol edebilir, neyi edemem?

Başarı için bu şartları değiştirebilir miyim?

Kendimi öğrenmeye adamamı neler etkiler?

Planım var mı?

Varsa, planım tecrübelerimi ve eski öğrenme yöntemimi içeriyor mu?

Yöntem ve
konu üzerinde düşünün
Başlık nedir?

Önemli konular nelerdir?

Bunları anlar mıyım?

Bu konuyla ilgili ne biliyorum?

Konuyla ilgili konuları biliyor muyum?

Ne çeşit kaynaklar ve bilgi bana yardım edebilir?

Sadece tek bir kaynağa mı bağlı kalacağım?

Başka kaynaklara ihtiyacım olacak mı?

Çalışırken kendime anlayıp anlamadığımı soruyor muyum?

Daha hızlı mı yoksa daha yavaş mı çalışmalıyım?

Eğer anlamazsam durup niye diye soruyor muyum?

Durup özet yapıyor muyum?

Durup mantıklı mı diye soruyor muyum?

Durup değerlendiriyor muyum?

Çalıştığım konuya dönüp üzerinde düşünmeye ihtiyacım var mı?

Öteki öğrencilerle bu konu üzerinde tartışmalı mıyım?

Dersin hocasıyla veya konu ile ilgili “bir bilen” ile görüşmeli miyim?

Birlikte yapın Neyi doğru yaptım?

Neyi daha iyi yapabilirim?

Planladığım zamana uydum mu?

Uygun şartları oluşturdum mu?

Disiplinli çalışıp planı izledim mi?

Başardım mı?

Başarımı kutladım mı?